EUR/USD
1,0838 USD

USEXTFND0086 · Notowanie · 01.03.2024 22:32:46
1 tydzien
+0,15 %
1 miesiac
+0,25 %
Obecny rok
-1,81 %
1 rok
+2,49 %
3 lata
-10,05 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.