EUR/USD
1,0823 USD

USEXTFND0086 · Notowanie · 23.02.2024 22:29:34
1 tydzien
+0,48 %
1 miesiac
-0,54 %
Obecny rok
-1,95 %
1 rok
+2,14 %
3 lata
-10,92 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.