ZYNGA
8,20 USD

US98986T1088 · Notowanie · 20.05.2022 22:00:00
1 tydzien
+3,67 %
1 miesiac
-8,27 %
Obecny rok
+25,55 %
1 rok
-21,89 %
3 lata
+33,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.