WALMART |
67,93 USD

US9311421039 · Notowanie · 21.06.2024 22:00:00
1 tydzien
+1,31 %
1 miesiac
+4,25 %
Obecny rok
-56,98 %
1 rok
-56,03 %
3 lata
-50,20 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.