VENTAS
42,96 USD

US92276F1003 · Notowanie · 31.03.2023 22:00:00
1 tydzien
+1,23 %
1 miesiac
-11,75 %
Obecny rok
-4,81 %
1 rok
-30,47 %
3 lata
+60,64 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.