VENTAS
40,98 USD -2,75 %

US92276F1003 · Notowanie · 20:37:40
Otwarcie42,28
High43,35
Low40,85
Zamkniecie42,14
1 tydzien
-2,47 %
1 miesiac
-3,96 %
Obecny rok
-8,33 %
1 rok
+9,11 %
3 lata
-7,24 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.