VENTAS
42,88 USD

US92276F1003 · Notowanie · 26.05.2023 21:59:56
1 tydzien
-3,98 %
1 miesiac
-6,39 %
Obecny rok
-4,99 %
1 rok
-23,94 %
3 lata
+20,68 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.