URBAN OUTFITTERS
42,48 USD

US9170471026 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
-5,64 %
1 miesiac
+7,67 %
Obecny rok
+16,83 %
1 rok
+54,99 %
3 lata
+26,62 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.