URBAN OUTFITTERS
27,73 USD

US9170471026 · Notowanie · 31.03.2023 22:00:01
1 tydzien
+4,59 %
1 miesiac
+2,35 %
Obecny rok
+16,06 %
1 rok
+10,41 %
3 lata
+94,09 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.