URBAN OUTFITTERS |
46,45 USD

US9170471026 · Notowanie · 19.07.2024 21:56:52
1 tydzien
-0,95 %
1 miesiac
+3,17 %
Obecny rok
+27,74 %
1 rok
+33,32 %
3 lata
+30,79 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.