URBAN OUTFITTERS
45,02 USD

US9170471026 · Notowanie · 23.02.2024 21:59:59
1 tydzien
+5,76 %
1 miesiac
+13,06 %
Obecny rok
+23,81 %
1 rok
+70,28 %
3 lata
+50,04 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.