URBAN OUTFITTERS
31,22 USD

US9170471026 · Notowanie · 26.05.2023 21:59:58
1 tydzien
+15,18 %
1 miesiac
+19,39 %
Obecny rok
+30,71 %
1 rok
+49,76 %
3 lata
+73,66 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.