TERADATA |
34,49 USD +1,11 %

US88076W1036 · Notowanie · 17:15:15
Otwarcie33,97
High34,60
Low33,75
Zamkniecie34,11
1 tydzien
+0,81 %
1 miesiac
+3,23 %
Obecny rok
-21,01 %
1 rok
-38,38 %
3 lata
-22,10 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.