TENET HEALTHCARE |
126,13 USD

US88033G4073 · Notowanie · 17.05.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,77 %
1 miesiac
+28,82 %
Obecny rok
+66,01 %
1 rok
+73,66 %
3 lata
+93,83 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.