TENET HEALTHCARE
70,01 USD

US88033G4073 · Notowanie · 26.05.2023 21:59:58
1 tydzien
-4.37 %
1 miesiac
-2.77 %
Obecny rok
+43.24 %
1 rok
+6.83 %
3 lata
+194.11 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.