TENET HEALTHCARE
94,38 USD

US88033G4073 · Notowanie · 21.02.2024 22:00:01
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+9,28 %
1 miesiac
+14,74 %
Obecny rok
+24,22 %
1 rok
+58,07 %
3 lata
+86,36 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.