TATA MOTORS ADR
25,11 USD

US8765685024 · Notowanie · 23.01.2023 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,99 %
1 miesiac
+12,88 %
Obecny rok
+8,21 %
1 rok
-23,02 %
3 lata
+91,35 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.