STATE STREET
64,14 USD

US8574771031 · Notowanie · 04.10.2023 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-4,74 %
1 miesiac
-8,00 %
Obecny rok
-17,87 %
1 rok
-2,66 %
3 lata
+7,49 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.