SEALED AIR
32,86 USD

US81211K1007 · Notowanie · 29.09.2023 22:00:01
1 tydzien
+5,12 %
1 miesiac
-10,27 %
Obecny rok
-34,23 %
1 rok
-26,47 %
3 lata
-13,12 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.