SANGAMO BIOSCIENCES
1,65 USD

US8006771062 · Notowanie · 24.03.2023 22:00:01
1 tydzien
-18.98 %
1 miesiac
-38.01 %
Obecny rok
-47.69 %
1 rok
-71.77 %
3 lata
-73.13 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.