SALESFORCE |
254,52 USD +1,30 %

US79466L3024 · Notowanie · 20:13:35
Otwarcie251,63
High254,09
Low251,91
Zamkniecie251,25
1 tydzien
-2,99 %
1 miesiac
+8,30 %
Obecny rok
-3,89 %
1 rok
+12,30 %
3 lata
+5,11 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.