SALESFORCE |
278,49 USD

US79466L3024 · Notowanie · 23.05.2024 21:59:59
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-2,19 %
1 miesiac
+0,67 %
Obecny rok
+4,86 %
1 rok
+34,74 %
3 lata
+25,15 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.