SALESFORCE.COM
317,01 USD

US79466L3024 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:45
1 tydzien
+8,29 %
1 miesiac
+11,69 %
Obecny rok
+19,37 %
1 rok
+88,83 %
3 lata
+45,73 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.