QUEST DIAGNOSTICS
123,44 USD

US74834L1008 · Notowanie · 22.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-1,78 %
1 miesiac
-6,75 %
Obecny rok
-21,24 %
1 rok
+0,50 %
3 lata
+7,12 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.