QUALCOMM |
171,30 USD

US7475251036 · Notowanie · 12.04.2024 22:00:00
1 tydzien
-0,13 %
1 miesiac
-1,03 %
Obecny rok
+17,43 %
1 rok
+42,40 %
3 lata
+24,64 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.