PROGRESSIVE
143,37 USD

US7433151039 · Notowanie · 22.09.2023 22:00:00
1 tydzien
+3,06 %
1 miesiac
+12,50 %
Obecny rok
+10,68 %
1 rok
+17,12 %
3 lata
+51,86 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.