PFIZER
33,17 USD

US7170811035 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:48
1 tydzien
+1,51 %
1 miesiac
-8,28 %
Obecny rok
-35,43 %
1 rok
-24,93 %
3 lata
-8,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.