OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
1.085,33 USD

US67103H1077 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:55
1 tydzien
+2,53 %
1 miesiac
+4,20 %
Obecny rok
+15,38 %
1 rok
+31,68 %
3 lata
+140,53 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.