OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC
849,00 USD

US67103H1077 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:59
1 tydzien
+4,77 %
1 miesiac
+2,23 %
Obecny rok
+0,75 %
1 rok
+23,95 %
3 lata
+204,20 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.