NEWELL RUBBERMAID
8,73 USD

US6512291062 · Notowanie · 26.05.2023 22:00:00
1 tydzien
0,00 %
1 miesiac
-26,36 %
Obecny rok
-34,17 %
1 rok
-58,85 %
3 lata
-35,57 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.