NEWELL RUBBERMAID
11,59 USD

US6512291062 · Notowanie · 24.03.2023 21:46:41
1 tydzien
+0,59 %
1 miesiac
-20,35 %
Obecny rok
-12,64 %
1 rok
-48,05 %
3 lata
-6,95 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.