MOODYS
315,57 USD

US6153691059 · Notowanie · 29.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-2,66 %
1 miesiac
-6,33 %
Obecny rok
+12,84 %
1 rok
+27,73 %
3 lata
+10,44 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.