MONSTER BEVERAGE |
50,90 USD

US61174X1090 · Notowanie · 19.07.2024 21:59:58
1 tydzien
+0,16 %
1 miesiac
+5,09 %
Obecny rok
-11,18 %
1 rok
-11,11 %
3 lata
-44,82 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.