MOLSON COORS BREWING CO |
52,49 USD

US60871R2094 · Notowanie · 19.07.2024 22:00:01
1 tydzien
+2,39 %
1 miesiac
+4,59 %
Obecny rok
-14,23 %
1 rok
-24,06 %
3 lata
+4,25 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.