Moderna Aktie
95,01 USD

US60770K1079 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:01
1 tydzien
-1,47 %
1 miesiac
-4,01 %
Obecny rok
-4,38 %
1 rok
-29,96 %
3 lata
-39,64 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.