MICROCHIP TECHNOLOGY INC
78,30 USD

US5950171042 · Notowanie · 26.05.2023 21:59:55
1 tydzien
+0,56 %
1 miesiac
+5,65 %
Obecny rok
+8,40 %
1 rok
+11,75 %
3 lata
-16,52 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.