MICROCHIP TECHNOLOGY |
84,22 USD

US5950171042 · Notowanie · 18.04.2024 21:59:58
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-5,65 %
1 miesiac
-4,43 %
Obecny rok
-7,19 %
1 rok
+4,28 %
3 lata
-46,67 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.