MICROCHIP TECHNOLOGY INC
83,78 USD

US5950171042 · Notowanie · 31.03.2023 22:00:00
1 tydzien
+5,41 %
1 miesiac
+3,20 %
Obecny rok
+16,00 %
1 rok
+11,60 %
3 lata
+21,52 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.