MICROSOFT
415,30 USD

US5949181045 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
+1,20 %
1 miesiac
+2,89 %
Obecny rok
+10,56 %
1 rok
+68,57 %
3 lata
+75,28 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.