MICROSOFT
315,81 USD

US5949181045 · Notowanie · 29.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-0,33 %
1 miesiac
-3,80 %
Obecny rok
+29,91 %
1 rok
+32,97 %
3 lata
+52,37 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.