MICROSOFT
316,87 USD

US5949181045 · Notowanie · 22.09.2023 21:59:46
1 tydzien
-4,05 %
1 miesiac
-1,73 %
Obecny rok
+30,35 %
1 rok
+31,59 %
3 lata
+52,77 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.