MERCADOLIBRE
1.187,90 USD

US58733R1023 · Notowanie · 24.03.2023 21:00:00
1 tydzien
-1,05 %
1 miesiac
+2,68 %
Obecny rok
+36,39 %
1 rok
-3,93 %
3 lata
+137,55 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.