MERCADOLIBRE |
1.749,68 USD

US58733R1023 · Notowanie · 17.05.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+3,19 %
1 miesiac
+25,31 %
Obecny rok
+10,40 %
1 rok
+32,56 %
3 lata
+30,83 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.