MERCADOLIBRE
1.276,96 USD

US58733R1023 · Notowanie · 22.09.2023 21:59:57
1 tydzien
-8,60 %
1 miesiac
+2,75 %
Obecny rok
+46,62 %
1 rok
+50,30 %
3 lata
+20,36 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.