MERCADOLIBRE
1.612,00 USD

US58733R1023 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
-1,10 %
1 miesiac
-7,82 %
Obecny rok
+1,71 %
1 rok
+33,31 %
3 lata
-5,91 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.