MASTERCARD
351,83 USD

US57636Q1040 · Notowanie · 24.03.2023 21:33:10
1 tydzien
+0,61 %
1 miesiac
-0,37 %
Obecny rok
+0,04 %
1 rok
+0,71 %
3 lata
+48,41 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.