ELI LILLY CO |
948,77 USD

US5324571083 · Notowanie · 12.07.2024 22:00:00
1 tydzien
+3,78 %
1 miesiac
+9,32 %
Obecny rok
+62,72 %
1 rok
+115,29 %
3 lata
+301,90 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.