LAS VEGAS SANDS
53,51 USD

US5178341070 · Notowanie · 21.02.2024 22:00:01
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,16 %
1 miesiac
+9,60 %
Obecny rok
+9,04 %
1 rok
-5,03 %
3 lata
-10,46 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.