LAS VEGAS SANDS
45,54 USD

US5178341070 · Notowanie · 22.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-6,59 %
1 miesiac
-15,10 %
Obecny rok
-5,73 %
1 rok
+29,08 %
3 lata
-1,29 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.