LAS VEGAS SANDS
51,26 USD

US5178341070 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:26
1 tydzien
-6,39 %
1 miesiac
+1,21 %
Obecny rok
+4,47 %
1 rok
-13,42 %
3 lata
-18,69 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.