KOHL’S |
21.63 USD

US5002551043 · Notowanie · 14.06.2024 22:00:00
1 tydzien
-5,25 %
1 miesiac
-18,89 %
Obecny rok
-26,29 %
1 rok
-6,44 %
3 lata
-59,26 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.