INTEL
43,83 USD

US4581401001 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
+1,98 %
1 miesiac
+1,06 %
Obecny rok
-12,84 %
1 rok
+73,07 %
3 lata
-30,29 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.