INTEL |
35,69 USD

US4581401001 · Notowanie · 12.04.2024 21:59:56
1 tydzien
-7,79 %
1 miesiac
-20,43 %
Obecny rok
-29,04 %
1 rok
+11,39 %
3 lata
-45,45 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.