HESS |
158,00 USD

US42809H1077 · Notowanie · 17.05.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-1,61 %
1 miesiac
+5,51 %
Obecny rok
+8,90 %
1 rok
+19,44 %
3 lata
+82,85 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.