HESS
145,37 USD

US42809H1077 · Notowanie · 29.02.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-2,86 %
1 miesiac
+1,98 %
Obecny rok
+0,20 %
1 rok
+7,68 %
3 lata
+127,51 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.