GENERAL DYNAMICS
272,01 USD

US3695501086 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:56
1 tydzien
-0,65 %
1 miesiac
+1,94 %
Obecny rok
+5,90 %
1 rok
+19,45 %
3 lata
+64,13 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.