GAZPROM NEFT GROUP |
2,86 USD

US3682872078 · Notowanie · 01.03.2022 17:27:56
1 tydzien
-58,36 %
1 miesiac
-66,84 %
Obecny rok
-69,37 %
1 rok
-51,71 %
3 lata
-39,12 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.