EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON |
119,89 USD

US3021301094 · Notowanie · 19.07.2024 22:00:01
1 tydzien
-0,29 %
1 miesiac
-3,56 %
Obecny rok
-6,29 %
1 rok
-3,99 %
3 lata
-5,44 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.