DOW JONES |
40.313,90

US2605661048 · Notowanie · 19.07.2024 22:00:41
1 tydzien
+0,73 %
1 miesiac
+3,88 %
Obecny rok
+6,90 %
1 rok
+14,94 %
3 lata
+18,66 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.