COSTCO WHOLESALE CORP
743,32 USD

US22160K1051 · Notowanie · 29.02.2024 21:59:59
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,27 %
1 miesiac
+7,10 %
Obecny rok
+12,20 %
1 rok
+53,34 %
3 lata
+124,57 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.