COSTCO WHOLESALE |
809,82 USD

US22160K1051 · Notowanie · 24.05.2024 21:59:58
1 tydzien
+1,75 %
1 miesiac
+11,85 %
Obecny rok
+22,24 %
1 rok
+67,70 %
3 lata
+112,67 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.