COSTCO WHOLESALE |
715,06 USD

US22160K1051 · Notowanie · 17.04.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-1,03 %
1 miesiac
-1,49 %
Obecny rok
+7,93 %
1 rok
+44,77 %
3 lata
+92,93 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.