C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
85,98 USD

US12541W2098 · Notowanie · 22.09.2023 21:42:32
1 tydzien
-4,84 %
1 miesiac
-7,53 %
Obecny rok
-6,54 %
1 rok
-14,33 %
3 lata
-16,72 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.