CH ROBINSON WORLDWIDE |
86,88 USD

US12541W2098 · Notowanie · 21.06.2024 21:50:38
1 tydzien
+4,04 %
1 miesiac
+5,02 %
Obecny rok
-0,27 %
1 rok
-6,98 %
3 lata
-8,00 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.