CF INDUSTRIES HOLDINGS
62,75 USD

US1252691001 · Notowanie · 26.05.2023 22:00:00
1 tydzien
-4,45 %
1 miesiac
-12,23 %
Obecny rok
-26,48 %
1 rok
-35,11 %
3 lata
+114,86 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.