CF INDUSTRIES HOLDINGS |
77,74 USD

US1252691001 · Notowanie · 17.04.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-3,87 %
1 miesiac
-7,24 %
Obecny rok
-2,54 %
1 rok
-0,36 %
3 lata
+64,69 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.