CF INDUSTRIES HOLDINGS |
79,56 USD +0,10 %

US1252691001 · Notowanie · 14:34:28
Otwarcie79,63
High79,85
Low79,30
Zamkniecie79,48
1 tydzien
+1,72 %
1 miesiac
-7,61 %
Obecny rok
-0,37 %
1 rok
+6,86 %
3 lata
+70,18 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.