CF INDUSTRIES HOLDINGS
80,41 USD

US1252691001 · Notowanie · 23.02.2024 22:00:00
1 tydzien
+3,50 %
1 miesiac
+5,39 %
Obecny rok
+0,79 %
1 rok
-6,85 %
3 lata
+73,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.