BOSTON PROPERTIES
57,85 USD -1,73 %

US1011211018 · Notowanie · 13:43:07
Otwarcie57,91
High58,33
Low57,15
Zamkniecie58,87
1 tydzien
-4,88 %
1 miesiac
-11,89 %
Obecny rok
-14,48 %
1 rok
-24,35 %
3 lata
-30,04 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.