BOOKING HOLDINGS |
3.707,69 USD

US09857L1089 · Notowanie · 17.05.2024 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-2,60 %
1 miesiac
+7,64 %
Obecny rok
+4,77 %
1 rok
+37,50 %
3 lata
+66,85 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.