Booking Holdings Inc.
3.500,89 USD

US09857L1089 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:56
1 tydzien
-0,17 %
1 miesiac
-1,53 %
Obecny rok
-1,07 %
1 rok
+37,22 %
3 lata
+50,87 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.