H AND R BLOCK
30,01 USD

US0936711052 · Notowanie · 26.05.2023 22:00:01
1 tydzien
+0,77 %
1 miesiac
-9,93 %
Obecny rok
-17,96 %
1 rok
-12,93 %
3 lata
+70,54 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.