H AND R BLOCK
46,28 USD

US0936711052 · Notowanie · 21.02.2024 21:59:36
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-2,09 %
1 miesiac
-0,81 %
Obecny rok
-5,35 %
1 rok
+23,85 %
3 lata
+141,71 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.