H AND R BLOCK
34,11 USD

US0936711052 · Notowanie · 24.03.2023 21:58:16
1 tydzien
-2,43 %
1 miesiac
-8,85 %
Obecny rok
-6,73 %
1 rok
+33,12 %
3 lata
+164,54 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.