BIOMARIN
86,53 USD

US09061G1013 · Notowanie · 22.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-1,83 %
1 miesiac
-4,43 %
Obecny rok
-16,58 %
1 rok
+2,13 %
3 lata
+10,69 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.