BIOMARIN
87,16 USD

US09061G1013 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
-4,48 %
1 miesiac
-1,78 %
Obecny rok
-10,20 %
1 rok
-13,67 %
3 lata
+10,68 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.