BALL
55,12 USD

US0584981064 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:00
1 tydzien
+4,12 %
1 miesiac
-2,12 %
Obecny rok
+7,60 %
1 rok
-38,79 %
3 lata
-14,70 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.