AUTOMATIC DATA PROCESSING |
237,97 USD

US0530151036 · Notowanie · 12.07.2024 21:59:58
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,04 %
1 miesiac
-3,30 %
Obecny rok
+2,40 %
1 rok
+5,77 %
3 lata
+16,73 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.