AMBEV ADR
2,93 USD

US02319V1035 · Notowanie · 26.05.2023 22:00:00
1 tydzien
+1,58 %
1 miesiac
+5,62 %
Obecny rok
+7,81 %
1 rok
+0,10 %
3 lata
+24,45 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.