AMBEV ADR
2,85 USD

US02319V1035 · Notowanie · 29.03.2023 22:00:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+7,13 %
1 miesiac
+11,33 %
Obecny rok
+4,86 %
1 rok
-8,83 %
3 lata
+13,80 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.