GOOGLE C
131,86 USD

US02079K1079 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:59
1 tydzien
+0,48 %
1 miesiac
-2,69 %
Obecny rok
+46,36 %
1 rok
+34,41 %
3 lata
+79,88 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.