AT&T
15,03 USD

US00206R1023 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:50
1 tydzien
-0,64 %
1 miesiac
+1,62 %
Obecny rok
-19,65 %
1 rok
-3,15 %
3 lata
-46,92 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.