JERONIMO MARTINS
21,66 EUR

PTJMT0AE0001 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:59
1 tydzien
+9,12 %
1 miesiac
+11,25 %
Obecny rok
+6,39 %
1 rok
-0,07 %
3 lata
+33,89 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.