GALP ENERGIA SGPS
14,18 EUR

PTGAL0AM0009 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:59
1 tydzien
+0,85 %
1 miesiac
+13,26 %
Obecny rok
+9,92 %
1 rok
+47,17 %
3 lata
+80,61 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.