QIAGEN |
39,29 EUR +2,30 %

NL0015001WM6 · Notowanie · 18:59:40
Otwarcie39,15
High39,22
Low38,60
Zamkniecie38,41
1 tydzien
-2,53 %
1 miesiac
-2,48 %
Obecny rok
-1,28 %
1 rok
-4,05 %
3 lata
-1,89 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.